vTime-Wilderness-River

Апликацијата vTime овозможува дружење на виртуелни локации

Апликацијата наречена vTime овозможува на своите корисници да креираат виртуелни ликови и да се „дружат‟ на виртуелни локации.