artist-working-what-my-hands-doing-ponypork-1

Раце создадени за уметност

Уметникот од Џакарта, Индонезија, кој на Инстаграм можете да го пронајдете под името „Ponypork“, секојдневно ја објавува уметноста која ја создаваат неговите раце.