cover13-1000x500

Мистериозната искривена шума во Полска

Еден од најинтересните феномени во шумската вегетација се наоѓа во Полска во северозападниот дел од земјата во близина на местото Нове Царново.