the-dancing-transmission-tower

Фото на денот: Далноводот кој танцува

Оваа прекрасна уметничка инсталација која се нарекува „Zauberlehrling“, реставува 35 метарска метална скулптура во облик на танцувачки далновод.  Continue reading