Soca-River-Photo-by-Béla-Török-740x491 (1)

Тиркизна убавина во Словенија

Реката Соча, долга 138 километри, разубавува бројни предели ширум Словенија, со што го продолжува остатокот од нејзиниот тек и кон Италија (43 км).