o-PARENTING-facebook

Старомодни совети за родителството кои сѐ уште важат

Сите деца се различни, па затоа постојат разни теории околу воспитувањето и советите кои треба да се прифатат, но и оние кои треба да се отфрлат.