img8444u

Писмо од читателка: Мрза на шалтерите на Автобуска станица – Скопје

„Се уште под имресии, решив да го пренесам моето негативно искуство со персоналот вработен во Автобуска станица Скопје.