toxic-toys-china-1

Како да ги препознаете играчките кои содржат опасни материи?

Причините поради кои некоја играчка е означена како опасна се различни, а се однесуваат на хемискиот состав, можноста од здобивање повреди, изгореници, задушување…