wsp22000__880

Минимализам во вистинската смисла на зборот: Најмалото убер-креативно портфолио во светот

Мајкл Лестер е дизајнер и илустратор кој во моментов соработува со повеќе агенции ширум Лондон.