????????????

Откриени нови џуџести галаксии на Млечниот пат

Астрофизичарите откриле осум најверојатни џуџести галаксии, кои се сателити на нашиот Млечен пат, според статијата објавена на порталот Fermilab.