black-white-skin-twin-sisters-lucy-maria-aylmer-22

Близначки кои изгледаат целосно различно

Како и секои други близначки, Луси и Марија Ајлмер се премногу блиски, меѓутоа, никогаш не би го забележале нивното сродство доколку само гледате во нив.