the-career-of-david-bowie-explai

Музичката кариера на Дејвид Боуви во само една минута

Дали би можеле да ги наброите клучните моменти во кариерите на некои музички легенди за само една минута?