The-Dove1-1000x500

Мали играчки и голема фантазија

Од оние кои планираат да ја зачуваат својата креативноста најчесто се очекува и бара да го зачуваат детето во себе кое на најлесен начин ќе им обезбеди нови идеи и Continue reading

toxic-toys-china-1

Како да ги препознаете играчките кои содржат опасни материи?

Причините поради кои некоја играчка е означена како опасна се различни, а се однесуваат на хемискиот состав, можноста од здобивање повреди, изгореници, задушување…

asdasd1-1000x500-1000x500

Најпопуларните играчки во последните 100 години

Од фигури изработени од теракота кои потекнуваат од стариот Рим па сè до Рубиковата коцка, детските играчки се нешто што е присутно во општествата илјадници години.