2014-07-12-hay-on-wye1

Хеј Он Вај, град со 1900 жители и повеќе од 20 библиотеки

Да се живее во град со помалку од 2000 жители, и да се има една главна библиотека е сосема разумно и прифатливо.