Кумановски прирачник за вистински мажи

get

Kурсеви за мажи:

Модул бр.1

1. Да научи да живи без мајку му. (3000 саата)
2. Моја жена не е моја мајка. (350 саата)
3. Како да сфати дека фудбал е само спорт. (500 саата) + Бонус
4. Како да преживи преладу, без драме правење. (100 саата)

Модул бр. 2

1. Не биди љубоморан на свои деца. (50 саата)
2. Да не збори глупости пред женини гости. (500 саата)
3. Како да га савладаш синдром на даљински. (550 саата) + Бонус
4. Да не моча около шољу. (500 саата, плус 50 саата практична работа)

Модул бр. 3

1. Како да испегла маицу за помалко од два саата. (практична работа)
2. Да не уздригнује док жена му мие судови. (практична работа) + Бонус
3. Како да гу најде сам продавницу, без да носи пишуванке што треба да се купи. (практична работа)

Модул бр.4

1. Почетнички курс за работу сас куќни апарати.
1.1 „On“ – упали (30 саата)
1.2. „OFF“ – изгаси (30 саата)
2. Како да разликује садржај од тој што се ставља у веш машину, од тој што се ставља у машину за судови. (200 саата) + Бонус
3. Како да се свари супа без да претече. (300 саата)

Tеме за дискусију :

Обзиром да се работи за комплексни теме, на дискусију може да учествуев максимум 8 мужи.
1. Прва тема
– „Пеглање на аљишта.“ (power point presentation)
2. Друга тема
– „Опасност да ти се расипе вода у пунилицу за лед, док гу носиш од судопер до фрижидер.“
3. Треќа тема
„Он и електрика и викање на мајстора како предност“
4. Четврта тема
– „Научно откритије дека носење ѓубре у контејнер не предизвикуе импотенцију.“
5. Петта тема
– „Прем да си у брак сас жену, смееш да ву купиш цвеќе.“ (разговор сас психијатра)
6. Шеста тема
– „Дали тоалет папир на држач расне сам?“
7. Седма тема
– „Како да се спушти капак од ВЦ шољу после мочање .“ (видео презентација)
8. Осма тема
– „Дозирање на сјај на сунгерче.“ (обавезно носење на шлем и наочаре)
9. Деветта тема
– „Основна разлика помеѓу веш на земљу и веш у корпу.“ ( лабараториска постапка)
10. Десета тема
– „Муж како сувозач, односно, дали е могуќе да престане да суфлира док жена вози?!“
11. Еданаеста тема
– „Комуникација за ментални вежбе за разбирање, односно, како да не се праша у коју фиоку стои нешто, веќ да проба да пронајде“
12. Дванаеста тема
– „Може ли филџан сам да прелети од астал у судопер?“

 

Извор: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *