Колку изнесува најниската плата во земјите ширум светот?

AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-01

Со цел да ја задоволиме вашата љубопитност, успеавме да пронајдеме листа која ги споредува минималните плати ширум светот. Иако бројките драстично се разликуваат од едно во друго место, сепак, имајте на ум дека и стабндардот е во целост поинаков.

AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-27 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-26 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-25 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-24 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-23 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-22 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-21 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-20 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-19 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-18 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-17 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-16 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-15 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-14 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-13 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-12 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-11 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-10 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-09 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-08 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-07 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-06 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-05 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-04 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-03 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-02 AD-Minimum-Wage-Compare-Around-The-Globe-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *