Буквални илустрации од познатите фрази

cover16-1000x500

Керен Розен е илустраторка која во своите цртежи сака да си игра со познатите фрази и изреки. Па така нејзините дела содржат некои од нив со нацртана буквална интерпретација на зборовите кои ги содржат.

Станува збор за познати фрази и синтагми во англискиот јазик како што се: window shopping, sleeping pills, fast food, broken heart итн. Нацртани со едноставен, речиси детски стил цртежите не потсеќаат на слични илустрации со кои се среќававме во училниците, букварите и читанките.

Овие илустрации ни го разведрија денот, па се надеваме дека итото ќе го сторат и за вас:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *